App

 

udar_logo_5

 

 

 


New Lá na Báistí 1

Lá na Báistí 1 / Rainy Day Activity Pack 1

40.00 / 4 piece(s) *
Sean phraghas 54.99 €

New Beart Míreanna mearaí/Jigsaw pack

Aibítir, Ainmhí agus Uachtaráin. Trí míreanna éagsúla. Three different types of Jigsaw

35.00 *
Sean phraghas 45.00 €

New Beart Scrabble/ Scrabble Pack

Beart 1- Scrabble Junior, Scrabble Puzal agus Thar Barr - deal no.1 

50.00 *
Sean phraghas 65.00 €

New Beart 3

Spraoi le hUimhreacha & Duradán le lacáiste €5.00

20.00 *
Sean phraghas 25.00 €

New Tuar Ceatha

Cluichí Bord le ceisteanna coitianta ar na teamaí Éire, spórt,tíreolas,cursaí reatha, scannáin, ceol agus seanfhocal. Léirigh do chlisteacht tríd an tuar ceatha a bhailiú!

A general knowledge board game with themes on Ireland,sport,geography,politics, music, proverbs and movies & TV. Collect the rainbow and show off your generl knowledge

25.00 *
Still in stock

New Nasc

Nasc- Meaitseail an focal leis an téama ar na cártaí se thaobhach mar a roghnaíonn an dá dhílse iad.

Match the word to the theme on the six sided cards as choosen by the dice

25.00 *
Sean phraghas 27.00 €

New Odyssey Gramadaí

Foghlaim ceachtanna gramadaí, i ngan fhios duit féin! Acquire important Grammer lessons without realising that your learning!!

25.00 *
In stock

New An Buntáiste Breise

An Buntaiste Breise Lámhleabhar do Theaghlaigh Gaeilge. "The Extra Advantage" a handbook for Irish speaking Families

10.00 *

New Teidí

Téidí le Gaeilge- The Irish Speaking Teddy  Aois 3+

35.00 *
In stock

Monopoly as Gaeilge

 Monopoly as Gaeilge! An cluiche bord is cailiúla ar Domhain.  The Irish version of the world famous boardgame 

 

 

25.00 *
Sean phraghas 40.00 €
In stock

Scrabble as Gaeilge

Scrabble as Gaeilge, an cluiche focal is mó aitheanta ar fáil as Gaeilge. The internationally recognised word game, now available in the Irish Language. 

39.99 *
In stock

Junior Scrabble as Gaeilge

Nua - Junior Scrabble as Gaeilge.  Scrabble for children from ages 5-12 years 

 

29.99 *

Aibítir na Gaeilge

Clúiche le míreanna mearaí bunaithe ar aibítir na Gaeilge. Alphabet Jigsaw game!

15.00 *

Spraoi le hUimhreacha

Sa bhosca seo baineann na cluichí cártaí le huimhreacha: is gléas iontach iad na cluichí le Gaeilge a mhúíneadh do na himreoirí. Six card games based on the various numerical terms in Irish

14.99 *

Crannóg

Cluiche boird nua-fhorbartha do gach aois ghrúpa, úsáideach do theaghlaigh, do scoileanna agus do idir foghlaimeoirí nó ciorcal sóisialta araon. A fun board game for either learners or fluent speakers.

 

25.00 *
Sean phraghas 27.00 €

Junior Scrabble

 Cluiche do pháistí óga- puzal ollmhór urláir.  Kids giant floor puzzle

20.00 *

Uachtaráin na hÉireann

 Míreanna Mearaí d'Uachtaráin na hÉireann. Presidential Jigsaw 

10.00 *
Sean phraghas 12.30 €

Thar Barr

Thar Barr cluiche díslí as Gaeilge. Dice as Gaeilge

15.00 *

Puzal Ollmhór Urláir

Míreanna Mearaí Ainmhithe na hÉireann

40 píosa 1200mm x 840mm

40 piece jigsaw 1200 x 840mm featuring native Irish Animals

20.00 *

Dathanna na gContaethe

Míreanna Mearaí d'Eirinn i dathanna an CLG. 150 píosa ***AS STOC***

150 pce jigsaw in GAA County colours ***OUT OF STOCK***

10.00 *

Spraoi le Brí

Cluiche gasta ina caithfear focail agus abairtí a mhíniú gan na focail fhéin a úsáid. Sixty seconds to explain phrases expressions and proverbs as Gaeilge! Charades to set you talking!

25.00 *
Sean phraghas 27.00 €

Focail Iontacha

Cluiche corraitheach nua cártaí a chuireann an litearthacht chun cinn. ****AS STOC*** A new and exciting card game which promotes literacy and numeracy ***OUT OF STOCK***

30.00 *

Dúradáin Mheabhracha

Is slí spraoíúil iad Dúradáin Mheabhracha chun an Ghaeilge a fhoghlaim agus a neartú. 

Dúradáin Mheabhracha (Thinking Dominoes) is a fun way to learn and strengthen Irish

10.00 *

Gaschaint

2000 frása, agus iad go léir ar CD, do thuistí atá ag iarradh Gaeilge a thabhairt dá gclann.

2000 phrases together with a complete CD recording, for parents who wish their children to grow up able to speak Irish

30.00 *
In stock

Maidin sa Naíonra

Amhráin agus rannta do pháistí óga á gcanadh ag Treasa Ní Cheannaigh agus Máire Breathnach. Rhymes and Songs in Irish

10.50 *

Amhráin do Pháistí

Gníomhamhráin, amhráin saothair, amhráin do chluichí agus amhráin don imirt aithrise. Activity songs, play songs and game songs

10.50 *

BunGhaeilge do Thuismitheoirí & Feighlithe Leanaí

BunGhaeilge do Thuismitheoiri agus Feighlithe Leanaí 
 

Basic Irish for Parents and Childminders

 

10.00 *

Aer Úr na hÉireann

Boladh úr uait i do ghluaisteán? 'Seo 'Aer Úr na hÉireann' anois ar fáil ó idar.ie.
1.00 *

Bandaí Caol Láimhe 'Gaeilge' (Is maith liom)

Bandaí Caol Láimhe leis an logo 'like' agus an focal Gaeilge - Wrist band Gaeilge

1.00 *
In stock
can be shipped within 1 days

Foclóir Póca

Foclóir Béarla/Gaeilge Gaeilge Béarla

English/Irish Irish/English Dictionary

 

6.00 *
In stock

Dathanna na gContaetha

Póstaer bunaithe ar dathanna an GAA

1.00 *
In stock

Cúpla Míle Ceist

Leabhar do Thrath na gCeist - The Quiz masters guide book -as Gaeilge

5.00 *
In stock

Nodanna don Eolach

Leabhar cluichí

5.00 *
Sean phraghas 5.00 €
Not in stock

YankÌ Dúidil agus Rímeanna Eile

leabhar rannta do pháistí

5.00 *
Sean phraghas 5.00 €

Glór 50

Glór 50 

Scéal 50 bliain de Ghlór na nGael i bpictiúir

le Eoghan Mac Cormaic & Nóra Welby

10.00 *
Sean phraghas 10.00 €

An Fáinne Óir

An Fáinne Óir

6.00 *
Not in stock

Gafa le Gnó

Gearrchuntas ar Chúrsa Gnó na hArdteistimeireachta

20.00 *
In stock

Ceiliúradh an Aifrinn

Leabhar Aifrinn foilsithe i 2013, leagan nua

3.00 *
In stock

Réidh, Socair, Déan - Mata

Lámhleabhar praiticiúil do mhúinteoirí, gníomhaíochtaí le hábhar máta
20.00 *

Roghanna

Lámhleabhar Eolais Faoin bPleanáil Teanga

10.00 *
In stock

An Caighdeán Oifigiúil

Gramadach na Gaeilge

An Caighdeán Oifigiúil 

An treoir le haghaidh scríbhneoireacht sa Ghaeilge.

10.00 *

Danny Seaimpín an Domhain

Aistriúcháin ar leabhar cailiúl Roald Dahl. A new translation of Roald Dahls' famous novel

9.00 *

can be shipped within 1 days

New Na Dubs Abú Banda Caol Láimhe/Wristband

Banda caol láimhe, Na Dubs Abú - Wristband, Na Dubs Abú

€2.00, postas san áireamh. 10 ar €10, postas san áireamh

€2.00 incl. postage. 10 for €10, postage included

dubs_abu1

2.00 *
*

móide seachadadh

plus delivery